CCS-CHx Chairman Unit_0
CCS-CHx Chairman UnitCCS-CHx Chairman Unit_4CCS-CHx Chairman Unit_2CCS-CHx Chairman Unit_3

Thiết bị chủ tọa CCS-CML CCS-900

Product Description

  • Tích hợp tất cả các chức năng của Thiết bị dành cho Đại biểu CCS‑Dx CCS (ngoại trừ chức năng/đèn LED Có thể Phát biểu)
  • Nút ưu tiên dành cho micrô của chủ tọa
  • Tắt tiếng micrô của đại biểu tạm thời hoặc tắt hẳn
  • Phương tiện âm chuông tùy chọn phát ra trước khi có thông báo của chủ tọa
  • Kiểu cách kín đáo, hiện đại, thích hợp với Thiết bị dành cho Đại biểu CCS‑Dx CCS
  • Lựa chọn hộp micro cần dài CCS-CML (488 mm) / CCS-CMS (313 mm)