Den_chum_qua_cau_xoan_oc_0
Den_chum_qua_cau_xoan_oc_1Den_chum_qua_cau_xoan_oc_2Den_chum_qua_cau_xoan_oc_3

Đèn chùm cáp quang CH-009