Bosch LBB 3316-05 CCS

Dây cáp mở rộng 5M LBB 3316/05 CCS

Product Description

Dây cáp mở rộng cho hệ thống hoặc cho bộ điều khiển. Bộ cáp này có nhiều cỡ tùy chọn với mục đích mở rộng khoảng cách kết nối các hộp micro.

Length LBB 3316/05 5 m (16.4 ft)
Diameter 5.9 ± 0.3 mm (0.23 ± 0.01 in)
Material PVC
Color grey
Connector material molded plastic
Connector color grey