Dây cáp mở rộng 100 M LBB 3316/00 CCS

Description

Dây cáp mở rộng cho hệ thống hoặc cho bộ điều khiển.
Cuộn cáp có độ dài 100m, kèm theo 5 bộ đầu giắc cho phép hàn nối với độ dài linh hoạt trong quá trình thi công.

Length 100 m (328 ft)
Diameter 5.9 ± 0.3 mm (0.23 ± 0.01 in)
Insulation material PVC
Color grey